Membership

For Parents

Bahagian A (Maklumat Ibu Bapa / Parent Particulars)


Bahagian B (Maklumat Bayi / Baby’s Particulars)


Bahagian C (Jenis Keahlian / Membership Type)


Saya setuju menjadi ahli CLAPAM dan akan mematuhi syarat-syarat perlembagaan. Bersama borang ini saya sertakan slip “Bank-In” sebagai yuran keahlian saya.

I agree to be a member of CLAPAM and abide by its Constitution. I attached herewith, my membership fee.

Bank in ke akaun CLAPAM : Maybank 014301107258
Sila WhatsApp gambar resit bank in ke: +60122283677 atau muat naik di bawah

Please Bank into CLAPAM’s Bank Account : Maybank 014301107258
Please send the receipt via WhatsApp to: +60122283677 or upload it below


For Professionals

Bahagian A (Maklumat Anda / Your Particulars)


Bahagian B (Maklumat Kerja / Work Particulars)


Bahagian C (Jenis Keahlian / Membership Type)


Saya setuju menjadi ahli CLAPAM dan akan mematuhi syarat-syarat perlembagaan. Bersama borang ini saya sertakan slip “Bank-In” sebagai yuran keahlian saya.

I agree to be a member of CLAPAM and abide by its Constitution. I attached herewith, my membership fee.

Bank in ke akaun CLAPAM : Maybank 014301107258
Sila WhatsApp gambar resit bank in ke: +60122283677 atau muat naik di bawah

Please Bank into CLAPAM’s Bank Account : Maybank 014301107258
Please send the receipt via WhatsApp to: +60122283677 or upload it below